วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อบจ.อำนาจเจริญร่วมเอกชนสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ


อำนาจเจริญ - อบจ.ลงนามความร่วมมือโครงการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากการแปลงขยะให้เป็นพลังงาน แก้ปัญหาขยะล้นเมือง       
       วันที่ 6 ก.พ.56 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อำนาจเจริญว่า นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อำนาจเจริญ ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เอซีอี แอดวานซ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยนายภวัชฏ์ศัณฒ์ รัชชะจิตติ กรรมการผู้มีอำนาจ เพื่อบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยนำขยะมาแปลงเป็นพลังงาน
      
       นายศักดิ์ชัยกล่าวว่า ปัจจุบันมีขยะที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลในจังหวัดจัดเก็บมาวันละ 25-30 ตัน ทำให้สถานที่ทิ้งขยะเริ่มมีปัญหา ไม่มีที่ฝังกลบแล้ว เพราะที่ผ่านมามีขยะฝังกลบอยู่ 130,000 ตันในพื้นที่ 120 ไร่ หากไม่มีระบบกำจัดที่ดีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตอันใกล้นี้ จึงหารือกับนายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางจัดการขยะไม่ให้ล้นเมือง โดยนำขยะกลับมาใช้ในรูปของพลังงานทดแทน ซึ่งบริษัทมีความชำนาญและประสบการณ์ในการสร้างโรงกำจัดการขยะ และนำกลับมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า จึงได้ทำข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว
      
       ด้านนางปริญ อิสริยาพร ผู้แทนบริษัท กล่าวว่า โรงงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปลงขยะเป็นพลังงานสามารถนำกลับมาใช้ผลิตเป็นไฟฟ้าได้วันละ 5-6 เมกะวัตต์ โดยใช้ขยะ 300 ตันต่อวันเป็นเชื้อเพลิง สำหรับงบประมาณดำเนินการกว่า 900 ล้านบาท โดย 25% ของเงินลงทุนใช้สำหรับควบคุมและกำจัดมลพิษจากปล่องควัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน และในอนาคตบริษัทมีนโยบายจะพัฒนาโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนจากการกำจัดขยะในภาคอีสานอีก 2 โรง สำหรับ จ.อำนาจเจริญถือเป็นจังหวัดแรกที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้
ข้อมูลจาก.. ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น