วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ติวเข้มภาษาอังกฤษ-เขมร ตร.บุรีรัมย์เตรียมพร้อมสู่ “AEC”


บุรีรัมย์ - ติวเข้มทักษะภาษาอังกฤษ และภาษากัมพูชาให้ตำรวจบุรีรัมย์ รวมทั้งอาสาสมัครตำรวจ และ อปพร. เพื่อใช้สื่อสารอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ และ เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC
      
       วันที่ 7 ก.พ.56  พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ผบก.ภ.จว.) บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ พัฒนาขีดความสามารถและทักษะบุคลากรของรัฐและอาสาสมัคร ด้านอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวให้แก่ข้าราชการตำรวจ อาสาสมัครตำรวจบ้าน อาสาสมัครตำรวจชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้น ที่ห้องประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
      
       โดยการอบรมครั้งนี้ได้เน้นการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษากัมพูชา ที่เป็นภาษาของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารแนะนำแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งให้บริการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน โดยเฉพาะในปี 2558 ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวมากขึ้น
      
       พล.ต.ต.รัฐพงษ์กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการตำรวจ ตำรวจบ้าน ตำรวจชุมชน และ อปพร. โดยเฉพาะทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัด และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ด้วย
ข้อมูลจาก.. ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น