วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ม.อุบลฯ มอบศูนย์เรียนรู้เกษตรมูลค่า 20 ล้านให้ลาว


อุบลราชธานี - ม.อุบลราชธานีส่งมอบสถานีฝึกปฏิบัติงานบ้านบาเจียง แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว ใช้ฝึกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทดลอง
      
       วันที่ 7 ก.พ.56  ศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบสถานีใช้ฝึกปฏิบัติงานบ้านบาเจียงเจริญสุข แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อใช้เป็นศูนย์ทดลองกสิกรรมแบบผสมผสานภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยจำปาสักกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
      
       สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยจำปาสัก โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยจำปาสักในด้านการเกษตร และใช้เป็นสถานีฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยจำปาสัก และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปของแขวงจำปาสัก และแขวงใกล้เคียง
      
       ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดการอบรมหลักสูตรด้านการเกษตรให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปแล้วจำนวน 6 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 400 คน
      
       นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยจำปาสักศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจำนวน 2 ทุน ปริญญาโท 6 ทุน และทุนใช้ฝึกอบรมสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยจำปาสักอีก 3 ทุน
      
       รวมทั้งสนับสนุนการก่อสร้างสถานีฝึกปฏิบัติงานมูลค่า 20 ล้านบาท หรือ 5,000 ล้านกีบ การส่งมอบอาคารสถานีฝึกปฏิบัติงานบ้านบาเจียงเจริญสุขเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากนายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นประธานส่งมอบ และรองศาสตราจารย์ ดร.กองสี แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สปป.ลาว เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเชื่อว่าสถานีใช้ฝึกปฏิบัติงานนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาและเป็นประโยนช์ต่อการเรียนรู้ของเยาวชนและบุคคลทั่วไปของประเทศลาว และเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือของทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคตด้วย
ข้อมูลจาก.. ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น